00385 1 617 6364 info@meridianprojekt.com

BROADBAND SOUNDER MODUL ( BSM-2 )

ZAŠTO BSM-2?

BSM-2-L 640x479Širokopojasni modul podiže standarde u tehnologiji pronalaženja riba čistoćom signala.Mogućnost odašiljanja dužih pulseva kombinirana sa poboljšanim dosegom dubine i razlučivošću na srednjem dometu ( dubine od 90 do 180 metara ), već i omogućava BSM-2 modulu prodor do dubina od 3000 metara, otkrivajući pojedinačne riblje i ostale mete precizno ih odvajajući i prikazujući na ekranu. Ove inovacije nude ozbiljnim sportskim ribolovcima perfektnu sliku sa prikazanim individualnim ribljim metama i pri dnu i pri vrhu vodenog stupa.Prvi takav fishfinder koji demonstrira prednosti CHIRP tehnologije, SIMRAD BSM-2 može koristiti i nove broadband i postojeće uskopojasne sonde i iskoristiti njihov puni potencijal. Jednostavno rečeno, BSM-2 broadband sonder nudi korak naprijed u performansama i nenadmašnim prednostima na svakoj dubini.

KAKO RADI BSM-2?

Opremljen je sa dvostrukim prijemnicima i koristi dvije odvojene sonde za istovremeni prijenos na visokim i niskim frekvencijama.Duži impuls odašilje se za veću dubinsku penetraciju, a kako treba manju snagu od više frekvencije stvara manje buke. Rezultat je šaptanje u vodi koji locira ribu bez da ju preplaši.Signal visoke frekvencije daje još bolje detalje u plitkim i srednje plitkim vodama.Korisnici širokopojasnih sondi mogu odabrati širok raspon frekvencija koje najbolje odgovaraju uvjetima u kojima love ribu.SONDE!Simrad BSM-2 ima dvije sonde i opremljen je sa 2 ulaza za sonde ( za visoku i nisku frekvenciju ) te podržava dva zasebna senzora temperature. Uređaj u potpunosti radi sa Airmarovom broadband sondom visokih performansi podržavajući frekvencije od 25-45kHz, 40-60kHz ili 130-210kHz. Također je kompatibilan sa postojećim 28/38/50/200kHz BSM-1 uskopojasnim sondama sa 5K/10K termistorima, adapterom i Simrad Combi-C sondama. CHIRP nije opcija sa posljednje dvije instalacije.

ZA KOGA JE BSM-2 IDEALAN?

Idealan uređaj za ribolov sa obale, profesionalna plovila, komercijalne i istraživačke organizacije.Potpuno kompatibilan sa NSO, NSE i NSS multifunkcijskim uređajima idealan je za instalaciju kao dio Simrad Yachting navigacijskog sustava.

Download PDF katalozi

  • lowrance-logo
  • FUSION-LOGO-ON-BLACK-RGB
  • Simrad logo PMS 1797 coated
  • bandg