00385 1 617 6364 info@meridianprojekt.com

MS-DA51600

MS DA51600 w level 12w3

SG-DA51600

Specifikacije Proizvoda

Klasa pojačala: Klasa AB

Radna frekvencija ili frekvencija odaziva:  5Hz – 38kHz +/-3dB

Snaga pojačala(od vrha do vrha): 1600W

Nazivna snaga(4 Ohma): 80 Watta RMS x 6 @ 28.8V - 4 Ohma 1% THD

Nazivna snaga(2 Ohma): 130 Watta RMS x 6 @ 28.8V - 2 Ohma 1% THD

Nazivna snaga(4 Ohma premošteno): 275 Watta RMS x 3 @ 28.8V - 4 Ohma 1% THD

Ugradbene dimenzije:

Dubina 299mm(9'')

Visina 53mm(2-1/16'')

Dužina 390mm(15-3/8'')